guquanpiero的个人主页

http://bbs.chcoin.com/u/258215

离线 guquanpiero
中初级信誉
实习会员
信誉参数
43
好评
21
差评
0
精华
0
注册时间
2016-07-28
最后登录
2019-10-18

信用记录

身份已验证:肖发俊 西安碑林

更多回复的帖子

主题回复/人气最后发表
[先秦唐宋钱币拍卖] 极品美锈大观小平斜通版

46/547

10-11 14:35

guquanpiero

10-11 14:35

[先秦唐宋钱币拍卖] 大观通宝(御书短通2)25.56\1.61

30/572

10-13 10:24

收藏小子

10-13 10:24

[先秦唐宋钱币拍卖] 大观通宝(折十手3)25.13\1.75

32/622

10-13 10:29

收藏小子

10-13 10:29

[先秦唐宋钱币拍卖] 大观通宝(折十手3)25.13\1.75

32/622

10-13 10:29

收藏小子

10-13 10:29

[先秦唐宋钱币拍卖] 大观通宝(御书短通2)25.56\1.61

30/572

10-13 10:24

收藏小子

10-13 10:24

[先秦唐宋钱币拍卖] 大观通宝(宽观2)25.43\1.55

41/598

10-13 10:32

收藏小子

10-13 10:32

[先秦唐宋钱币拍卖] 极品美锈大观小平斜通版

46/547

10-11 14:35

guquanpiero

10-11 14:35

[先秦唐宋钱币拍卖] 崇宁重宝  深字美制~82201

48/1143

08-22 15:35

爱源【玩古】

08-28 12:23

[先秦唐宋钱币拍卖] 崇宁重宝  深字美制~82201

48/1143

08-22 15:35

爱源【玩古】

08-28 12:23

[先秦唐宋钱币拍卖] 拍-生坑北周五铢

39/889

08-07 19:11

老代

08-13 10:33

[先秦唐宋钱币拍卖] 美品朱砂结晶锈开元四十枚

14/458

08-03 17:58

价值

08-07 15:03

[先秦唐宋钱币拍卖] 极美品蓝锈大泉五十5

22/513

07-30 16:34

中泉轩

08-04 11:14

[先秦唐宋钱币拍卖] 极美品蓝锈大泉五十5

22/513

07-30 16:34

中泉轩

08-04 11:14

[先秦唐宋钱币拍卖] 【3】北坑精品崇宁重宝美制深字一枚

130/2320

08-02 09:53

泉瀑

08-15 11:40

[先秦唐宋钱币拍卖] 崇宁通宝   宽头宝

26/771

07-23 11:58

大将军

07-30 09:35

[先秦唐宋钱币拍卖] 崇宁通宝   府宁斜崇

21/569

07-22 12:36

大将军

07-26 21:22

[先秦唐宋钱币拍卖] 崇宁通宝   宽头宝

26/771

07-23 11:58

大将军

07-30 09:35

[先秦唐宋钱币拍卖] 极美:崇宁通宝  宽字

19/588

07-24 10:03

大将军

07-27 20:00

[先秦唐宋钱币拍卖] 极美品五铢超大样

22/720

06-25 18:40

昌盛阁

06-29 11:50

[先秦唐宋钱币拍卖] 【玲珑专拍7756】状态极佳————品相一流,美锈犀利,隋五铢

15/376

05-08 09:10

玲珑古泉g

05-09 19:50