wawa的个人主页

http://bbs.chcoin.com/u/156

在线 wawa
信誉好
正式会员
信誉参数
314
好评
41
差评
0
精华
0
注册时间
2002-05-10
最后登录
2018-07-18

信用记录

更多发表的帖子最新发帖 最后回复

主题回复/人气最后发表
[历代陶器瓷器] 景德镇农业丰收一对

0/37

07-18 19:07

wawa

07-18 19:07

[清钱信息] 二个罗汉

0/63

07-18 19:04

wawa

07-18 19:04

[佛像铜器杂件] 铜锁六个 [售出]

0/129

07-15 23:40

wawa

07-15 23:40

[花钱信息] 诸神回避

1/154

07-15 23:38

wawa

07-18 19:05

[咸丰钱信息] 咸丰十浙 [售出]

1/93

07-13 09:42

wawa

07-13 09:56

[清钱信息] 罗汉小字 [售出]

0/54

07-13 09:41

wawa

07-13 09:41

[纸币信息] 农民银行大小签字二对 [售出]

0/119

07-11 22:12

wawa

07-11 22:12

[纸币信息] 农民银行三十四张

1/111

07-10 20:07

wawa

07-11 20:01

[纸币信息] 交通银行27张

0/68

07-10 20:06

wawa

07-10 20:06

[纸币信息] 中国银行21张

2/65

07-10 20:04

wawa

07-14 18:53

[纸币信息] 交行大东亚双轨拾元

1/85

07-07 20:55

wawa

07-08 21:36

[纸币信息] 实业改交通五元

1/87

07-07 12:07

wawa

07-11 20:03

[纸币信息] 民国十七年中央银行26张

3/136

07-07 10:30

wawa

07-11 20:01

[纸币信息] 好品农民四张 [售出]

3/171

07-06 22:34

wawa

07-10 20:02

[纸币信息] 民国纸币130张 [售出]

0/129

07-06 01:01

wawa

07-06 01:01

[纸币信息] 中国银行白塔五元15张

1/84

07-05 21:32

wawa

07-11 20:01

[竹木石碑帖书画] 民国训令

0/102

07-02 07:53

wawa

07-02 07:53

[佛像铜器印章] 仅见委员长肖像章

1/154

07-02 00:06

赏宝人

07-02 14:14

[辽金夏元明信息] 大元二个,朋友确认 [售出]

3/177

06-24 15:28

wawa

06-24 15:38

[铜镜印玺章押] 青蚨印

0/175

06-22 20:26

wawa

06-22 20:26